پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیه "ملک" در کدام سوره است؟

1 پاسخ 1

آیات 26 و 27 سوره آل عمران، "آیه ملک" نامیده می شوند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیه ملک) (ایه ملک) (آیه ملک در کدام سوره است) (ایه ملک در کدام سوره است) (آيه ملك) (ايه ملك) ()