پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"دستور تخريب مسجد ضرار" در كدام آيه سوره توبه آمده است؟

1 پاسخ 1

این دستور در آیه 107 سوره توبه آمده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دستور تخریب مسجد ضرار) () (آیه 107 سوره توبه)