پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در كدام آيه قرآن راجع به "توبه نصوح" توضيح داده شده است؟

1 پاسخ 1

راجع به توبه نصوح در آیه 8 سوره تحریم توضیح داده شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()