پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ماسدونیا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ماسدونیا (Macedonia (Former Yugoslav Republic of Macedonia)) اسکاپی (Skopje) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کشور ماسدونیا) (پایتخت ماسدونیا) (ماسدونیا) ()