پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آيه مشهور "تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى" در كدام سوره قرار دارد؟

1 پاسخ 1

این آیه در سوره مائده (آیه 2) قرار دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده