پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام آیه به "شق القمر" معروف است؟

1 پاسخ 1

آیه 1 سوره قمر به آیه "شق القمر" معروف است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیه شق القمر) (کدام آیه به شق القمر معروف است) () (کدام ایه ب شق القمر معروف است)