پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام آیه معروف به "قنوت" است؟

1 پاسخ 1

آیه 201 سوره بقره به آیه قنوت معروف است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیه قنوت) (کدام آیه معروف به قنوت است) (ایه قنوت) (آیه معروف به قنوت) (آيه قنوت) () (کدام آیه معروف به ایه قنوت است؟) (معروف ترین تراژدی یونان)