پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آيه معروف "إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً" در كدام سوره است؟

1 پاسخ 1

آیه "إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِیناً"، آیه 1 سوره فتح می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره انا فتحنا) (انا فتحنا لك فتحا مبينا) (آیه انا فتحنا) (انا فتحنا در کدام سوره است) (سوره انافتحنا) (انا فتحنا لک فتحا مبینا) (سوره انا فتحنا لک فتحا مبینا) (ایه انا فتحنا) () (انا فتحنا) (انا فتحنا کدام سوره است) (انا فتحنا كدام سوره است) (انـا فتحنـا لک فتحاَ مبینـــا) (آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا) (إنـّا فَتحنا لک فتحاً مبیناً)