پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"آیه شهادت" در کدام سوره قرآن قرار گرفته است؟

1 پاسخ 1

"آیه شهادت"، آیه 18 سوره آل عمران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیه شهادت در کدام سوره است) (ایه شهادت در کدام سوره) ()