پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیه ای که در سوره "الشعراء پنج بار" آمده است، کدام است؟

1 پاسخ 1

آیه "وَ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَیهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِی إِلاَّ عَلی رَبِّ الْعالَمِینَ"، پنج بار در سوره الشعراء آمده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده