پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' آیت ا...سیدمحمدباقرحکیم ' استان ' خراسان رضوی(مشهد) ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: آیت ا...سیدمحمدباقرحکیم
مقطع تحصیلی: راهنمایی
نوع: عادی-دولتی
جنسیت: پسرانه
استان: خراسان رضوی(مشهد)
آدرس: طرق خیابان ولیعصرجنب داروخانه
تلفن: 3920305


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده