پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آيه معروف "اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ" در كدام سوره از قرآن آمده است؟

1 پاسخ 1

آیه معروف "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ" در آیه 13 سوره حجرات می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده