پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قرآن دارای چند آیه سجده دار است؟

1 پاسخ 1

قرآن دارای پانزده آیه سجده دار می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قرآن دارای چند آیه سجده دار است) (قرآن دارای چند آیه سجده دار است؟) (قران دارای چندایه سجده دار) (قران دارای چند ایه سجده دار است) () (قران دارای چند آیه سجده دار است) (قران داراي چندايه سجده دار است)