پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در کدام آیه قرآن مدت روز قیامت بیان شده است؟

1 پاسخ 1

مدت روز قیامت در "آیه 4 سوره معراج" بیان شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(در کدام آیه قرآن مدت روز قیامت بیان شده است؟) () (در كدام آيه مدت روز قيامت بيان شده است) (مدت روز قیامت) (مدت زمان قیامت)