پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' طوبی ' استان ' خراسان رضوی(مشهد) ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: طوبی
مقطع تحصیلی: متوسطه
نوع: عادی-دولتی
جنسیت: دخترانه
استان: خراسان رضوی(مشهد)
آدرس: م 1دانش آموز20و 18
تلفن: 8931144
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده