پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' زهراى مرضیه ' استان ' خراسان رضوی(مشهد) ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: زهراى مرضیه
مقطع تحصیلی: متوسطه
نوع: عادی-دولتی
جنسیت: دخترانه
استان: خراسان رضوی(مشهد)
آدرس: م 2بلوارشریعتی 39
تلفن: 6620386
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده