پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن ندای مشاور بهزیستی چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن ندای مشاور بهزیستی، 148 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ندای مشاور) (تلفن ندای مشاور) (شماره تلفن ندای مشاور) (شماره تلفن بهزیستی) (ندای مشاور بهزیستی) (شماره ندای مشاور)