پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن ندای قرآن چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن ندای قرآن، 144 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ندای قرآن) (شماره تلفن ندای قرآن) (شماره تلفن ندای قران) (ندای قران) (تلفن ندای قرآن) (شماره ندای قرآن) (تلفن نداي قرآن) (تلفن ندای قران) (شماره ندای قران) () (ندای قرآن )