پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن ندای بهداشت چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن ندای بهداشت، 149 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ندای بهداشت) (شماره ندای بهداشت) (شماره تلفن ندای بهداشت) (نداي بهداشت) ()