پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن شهرداری تهران چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن شهرداری تهران، 137 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره تلفن شهرداری تهران) (شماره تلفن جندهای تهران) (شماره تلفن شهرداري تهران) (جندها تهران شماره تماس) (شماره شهرداری تهران) (شماره ساعت گویا)