پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن سیستم فراخوان(پیجینگ) چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن سیستم فراخوان(پیجینگ)، 198 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده