پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن ستاد پاسخگویی مخابرات چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن ستاد پاسخگویی مخابرات، 190 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (بنده از دوماه قبل از عید هم بنام زدم خط تلفن ثابت رو هم ابونمان دادم وتصویه کردم هنوزکه هنؤزه نیامدن تلفن رو وصل کنند باید چکار کنم مخابرات هچیرود) (شماره پاسخگویی مخابرات) (مخابرات)