پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن ستاد پاسخگويي پست(اعلام کد پستي) چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن ستاد پاسخگویی پست(اعلام کد پستی)، 140 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد پستی من چند است) (تلفن گویای کد پستی) (کد پستی من چند است؟) (کد پستی من) (شماره تلفن 140) (تلفن گویای کدپستی) ()