پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن سازمان بیمه خدمات درمانی چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن سازمان بیمه خدمات درمانی، 143 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()