پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' شهیدمحمودزمانی- شهیدرجبی ' استان ' خراسان رضوی(مشهد) ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: شهیدمحمودزمانی- شهیدرجبی
مقطع تحصیلی: ابتدایی
نوع: عادی _دولتی
جنسیت: پسرانه
استان: خراسان رضوی(مشهد)
آدرس: پیروزى - 28چهارراه دوم
تلفن: 8785000 8787720
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده