پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' شهیدعلی خبیرى ' استان ' خراسان رضوی(مشهد) ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: شهیدعلی خبیرى
مقطع تحصیلی: ابتدایی
نوع: عادی _دولتی
جنسیت: پسرانه
استان: خراسان رضوی(مشهد)
آدرس: انتهاى 17ضد امام رضاى (66)
تلفن: 3412311
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده