پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن اورژانس تهران چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن اورژانس تهران، 115 است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تلفن اورژانس تهران) (شماره اورژانس تهران) () (شماره تلفن اورژانس تهران) (شماره اورژانس) (اورژانس تهران)