پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول یمن چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور یمن، ریال یمن است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول یمن) (پول یمن) (واحد پول يمن) () (واحد پول یمن چیست؟) (ارزش پول یمن) (واحدپول یمن)