پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول ویتنام چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور ویتنام، دونگ است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول ویتنام) (پول ویتنام) (واحد پول ویتنام چیست) (واحدپول ویتنام) (واحد پول ويتنام) () (واحد پول کشور ویتنام) (واحدپول ويتنام) (واحد پول ویتنام ) (پول ويتنام) (قیمت پول ویتنام) (واحد پول کشور ویتنام چیست) (واحد پولی ویتنام) (���ρ�� ��ی�)