پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول ونزوئلا چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور ونزوئلا، بولیوار است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول ونزوئلا) (واحد+پول+ونزوئلا) (واحد پول ونزویلا) (پول ونزوئلا) (قیمت واحد پول ونزوئلا) (واحد پول ونزولا) (واحدپول ونزوئلا) () (واحد پول ونزوئلا چيست؟) (پول ونزویلا) (واحدپول ونزویلا) (واحد پول ونزويلا) (پول ونزولا) (واحد پول ونزوئلا ) (واحد پول ونزوئلا چیست) (واحد پول ونزوعلا) (واحد پول ونزوءلا) (واحد پول كشور ونزوئلا) (کاحد پول ونزوبلا) (واحد پول ونزوالا) (واحدپول ونزولا) (واحد پول ونزو) (قیمت پول ونزوئلا) (واحد پول ونزیلا) (واحد+پول+ونزویلا) (ارزش پول ونزوئلا) ( واحد پول ونزوئلا) (واحد پول ونوزلا) (واحد پول ونزئولا) (واحدپول ونوزویلا) ("واحد پول ونزوئلا") (واحد پول کشور ونزوئلا) (واحدپول+ونزویلا) (واحد+پول+ونزولا) (واحدپول+ونزوئلا) (واحد پول ونزئلا) (واحدپول ونزوالا) (پول ونزوئیلا )