پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول ونزوئلا چيست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور ونزوئلا، بولیوار است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول ونزوئلا) (واحد+پول+ونزوئلا) (واحد پول ونزویلا) (پول ونزوئلا) (قیمت واحد پول ونزوئلا) (واحدپول ونزوئلا) (واحد پول ونزولا) () (واحد پول ونزوئلا چيست؟) (پول ونزویلا) (واحدپول ونزویلا) (پول ونزولا) (واحد پول ونزويلا) (واحد پول ونزوئلا چیست) (واحد پول ونزوئلا ) (واحد پول ونزوءلا) (واحد پول كشور ونزوئلا) (واحد پول ونزوعلا) (کاحد پول ونزوبلا) (واحد پول ونزوالا) (واحدپول ونزولا) (واحد پول ونزیلا) (واحد پول ونزو) (قیمت پول ونزوئلا) ("واحد پول ونزوئلا") (پول ونزوئیلا )