پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول نیکاراگوئه چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور نیکاراگوئه، کوردوبا است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول نیکاراگوئه) (پول نیکاراگوا) (واحد پول نیکاراگویه) (واحد پول نیکاراگوا) (واحدپول نیکاراگوئه) (پول نیکاراگویه) (واحدپول نیکاراگویه) () (پول نیکاراگوئه) (واحدپول نیکاراگوا) (واحد پول نیکاراگویه ) (واحد پول نیکاراگو) (واحد پول نیکاراگوئه ) (واحد پول نیکاراگوعه) (واحد پول نیکاراگوئه)