پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول نیجر چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور نیجر، فرانک است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پول نیجر) (واحد پول نیجریه) (واحد پول نیجر) () (پول نيجر) (واحد پول نیجریه چیست؟) (واحدپول نیجریه) (واحد پول نيجر) (پول نیجریه) (واحد پول نيجريه) (واحد پول نیجریه چیست) (پول کشور نیجریه)