پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' نرجس 1طاقانک ' استان ' چهار محال و بختیاری(شهرکرد) ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: نرجس 1طاقانک
مقطع تحصیلی: راهنمایی
نوع: عادی-دولتی
جنسیت: دخترانه
استان: چهار محال و بختیاری(شهرکرد)
آدرس: طاقانک
تلفن: 2013
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده