پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول نروژ چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور نروژ، کورون نروژ است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول نروژ) (پول نروژ) () (واحدپول نروژ) (پول کشور نروژ) (واحد پول کشور نروژ) (زادگاه حضرت ابراهیم) (واحد پول نروژ)