پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول نپال چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور نپال، روپیه نپال است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول نپال) () (واحدپول نپال) (پول نپال) (واحد پول مراکش چیست) (��� �ی�� Ә�ی)