پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول مولداوی چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور مولداوی، لو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول مولداوی) (واحد پول کشور مولداوی) () (پول مولداوی) (واحدپول مولداوی) (پول کشور مولداوی) (واحد فروش گردو چیست؟)