پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' ام سلمه (عالی شهر ) ' استان ' بوشهر ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: ام سلمه (عالی شهر )
مقطع تحصیلی: متوسطه
نوع: عادی_دولتی
جنسیت: دخترانه
استان: بوشهر
آدرس: عالی شهر
تلفن: 0771-5682500
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده