پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول موریتانی چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور موریتانی، اوگیا است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (واحد پول موریتانی) (واحد پول موريتاني) (واحدپول موریتانی) (واحد پول کشور موریتانی)