پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول مصر چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور مصر، پوند یا لیره مصر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول مصر) (واحد پول مصر چیست) (واحدپول مصر) (واحد پول کشور مصر) (پول مصر) (واحد پول مصر چيست) (واحد پول مصر ) (واحد پولی مصر) () (واحد پول مصر؟) (واحد پول مصر چیست؟) (قیمت پول مصر) (مصر) (واحد+پول+مصر) (پول واحد مصر) ("واحد پول مصر") (واحد ÷ول مصر) (واحدپول مصرچیست) (واحد پول مصرچیست) (واحد پولی مصر چیست) (واحدپول کشورمصر) (واحد پول در مصر مصر ) (واحد پول کلمبیا) (واحد پول مصر)