پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' شهیده مهنازمنوچهرفر ' استان ' ایلام ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: شهیده مهنازمنوچهرفر
مقطع تحصیلی: ابتدایی
نوع: عادی-دولتی
جنسیت: دخترانه
استان: ایلام
آدرس: جانبازان بلوارابوالفضل کوچه 7
تلفن: 2221843
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده