پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول کنگو چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور کنگو، فرانک است.




عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (واحد پول کنگو)