پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول کره چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور کره، وون است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول کره) (پول کره) (واحد پول كره) (واحدپول کره) (واحد پول کره چیست) (واحد پول کره جنوبی چیست؟) (پول كره) (واحد پول دو کره) () (واحد پول کره ) (واحد پول کره جنوبی) (پول کره جنوبی) (واحد پول دوکره) (واحدپول دوکره) (واحد پول کشور کره) (پول دوکره) (پول کره ) (پول کره چیست) (واحد پول کره چیست؟) (واحد بول كره) (واحد پول كره ) (پول كره جنوبي) (واحد پول کره جنوبی چیست) (واحد پول کره ی جنوبی) (پول دو کره) (واحد پول كشور كره) (واحد پول كره چيست) (واحدپول كره) ( کره واحد پول) (���ρ�� ����) (واحد پوله کره) (پسوند شباهت)