پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول کامرون چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور کامرون، فرانک است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول کامرون) () (پول کامرون) (واحد پول کشور کامرون) ( پول کامرون) (واحد پول كامرون) (کامرون)