پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' عصمت شام اسبی ' استان ' اردبیل ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: عصمت شام اسبی
مقطع تحصیلی: راهنمایی
نوع: عادی_دولتی
جنسیت: دخترانه
استان: اردبیل
آدرس: روستاى شام اسبی
تلفن: 5772244
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده