پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول قطر چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور قطر، ریال است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول قطر) (پول قطر) (واحد پول قطر چيست) (واحدپول قطر) (واحد پول قطر چیست؟) () (واحد پول قطر چیست) (واحد پول کشور قطر) (واحد بول قطر) (واحد پول قطر ) (واحد پول قطر) (واحد پول قطر؟) (واحد بول قطر چیست) (واحد پول قطر چیست ) ("واحد پول قطر چيست") (قطر واحد پول)