پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول قبرس چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور قبرس، پوند قبرس است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول قبرس) (پول خرد قبرس) (پول قبرس) (واحدپول قبرس) () (واحد پول قبرس چیست) (واحد پول کشور قبرس) (واحد پول خرد قبرس) (پول خرد قبرس در جدول) (نام پول خرد قبرس) (پول کشور قبرس) (واحد پول قبرس) (پول قبرس چیست؟)