پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول فنلاند چيست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور فنلاند، یورو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول فنلاند) (پول فنلاند) (واحدپول فنلاند) (واحد پول فنلاند چیست) (واحد پول فلاند) () (واحد پولی فنلاند) (واحد پول پیشین فنلاند) (پول سابق فنلاند) (پول فنلاندی) (واحد بول فنلاند) (واحد پول فندلاند) (واحد پول سابق فنلاند) (واحد پول فنلاند ) (واحد پول کشور فنلاند) (پول فلاند) (پول پیشین فنلاند) (واحد پول فنلاند چیست؟) (تصویر پول فنلاند) (واحد ÷ول فنلاند)