پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول عربستان سعودی چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور عربستان سعودی، ریال عربستان است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول عربستان) (پول عربستان) (واحد پول عربستان چیست) (واحدپول عربستان) (واحد پول عربستان سعودی) (واحد بول عربستان) (پول عربستان چیست) (واحد پول عربستان ) (ارزش واحد پول عربستان) (پول عربستان ) (اسم پول عربستان) ( پول عربستان) (واحد پول عربستان چیست؟) () (واحدپول عربستان چیست) (واحد پول کشور عربستان چیست) (واحد پولی عربستان) (واحد پول کشور عربستان) (واحدهای پول عربستان) (پول عربستان سعودی) (واحد+پول+عربستان) (قیمت واحد پول عربستان) (اسم پول عربستان چی) (عربستان) (÷پول عربستان) (واحد پول انگلستان)