پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول شیلی چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور شیلی، پزو شیلی است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول شیلی) (پول شیلی) () (واحد پول شيلي) (واحد پول شیلی چیست) (واحدپول شیلی) (واحد پول شیلی ) (پول شيلي) (ارزش پول شیلی) (واحد پول کشور شیلی) (���ρ�� ����)